Go to Main Menu

Go to contentscontents Start

Contact Us

Asia’s best comprehensive resort for all four seasons

Yongpyong Resort

Yongpyong Resort
Address 25352 715, Olympic-ro, Daegwanryeong-myeon, Pyeongchang-
gun, Gangwon-do, Korea
Tel +82-33-335-5757
Fax +82-33-335-0160
Image of Yongpyong Resort

Seoul Office

Seoul Office
Address 04174 34, Mapo-daero, Mapo-gu, Dowon Building 4th Floor,
Yongpyong Resort, Seoul, Korea
Tel +82-2-3270-1212, 1257
Fax +82-2-3270-1234
Image of Seoul Office